Početna / Prijem i otpust korisnika
Prijem i otpust korisnika

 

PRIJEM I OTPUST

 

PRIJEM KORISNIKA


Za uključivanje u programe u Centru za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Split korisnik mora biti vještačen od Prvostupanjskog tijela

vještačenja pri nadležnom Centru za socijalnu skrb (CZSS) i imati Nalaz i mišljenje.

U daljnjem postupku roditelji/skrbnici su dužni:

u nadležnom CZSS u mjestu stanovanja potražiti svog socijalnog radnika i zatražiti prijem u naš Centar radi korištenja neke od usluga:


  • psihosocijalna rehabilitacija do 12 sati kroz povremeni boravak
  • predškolski odgoj, školovanje, radne aktivnosti kroz poludnevni ili cjelodnevni boravak
  • tjedni ili stalni smještaj za vrijeme školovanja
  • pomoć pri uključivanju djeteta u programe redovnih predškolskih ustanova (integracija)
  • stručna pomoć u obitelji pružanjem usluga psihosocijalne rehabilitacije ( patronaža)

 

Nakon što CZSS pošalje zamolbu za prijem, Komisija za prijem i otpust korisnika Centra na svojoj sjednici razmatra zamolbu i donosi

odluku o prijemu korisnika. Odluku u pismenoj formi Komisija Centra šalje CZSS koji sukladno tome izdaje Rješenje o priznavanju prava

na skrb izvan vlastite obitelji.

Nakon izdavanja Rješenja od strane CZSS korisnik može početi koristiti usluge u našem Centru.

Nako što korisnik počne koristiti usluge u našem Centru dužan je redovito dolaziti na dogovorene termine. Neopravdano izostajanje s

dogovorenih termina naš Centar dužan je prijaviti nadležnom CZSS, nakon čega može uslijediti prekid smještaja.

 

OTPUST KORISNIKA

 

Otpust korisnika slijedi:

  • nakon završenog programa zbog kojeg je korisnik upućen u naš Centar dužni smo poslati obavijest o prekidu nadležnom CZSS koji na temelju toga izdaje Rješenje o prekidu smještaja,
  • prema prijedlogu rehabilitatora, a u dogovoru s roditeljima/skrbnicima također šaljemo obavijest o prekidu nadležnom CZSS koji na temelju tog izdaje Rješenje o prekidu smještaja,
  • prekid smještaja može biti i na zahtjev korisnika ili roditelja/skrbnika o čemu također šaljemo obavijest o prekidu nadležnom CZSS koji na temelju toga izdaje Rješenje o prekidu smještaja.