Početna / Usluge
O Centru

 

 

DOSTUPNOST USLUGA

 

Kome pružamo usluge?


Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split pruža usluge djeci i mladeži,

te odraslim osobama sa:oštećenjem sluha, oštećenjem u govoru i glasu i

drugim utjecajnim teškoćama u razvoju, te motoričkim ili funkcionalnim oštećenjima

pojedinih organa i organskih sustava i drugim utjecajnim teškoćama u razvoju.

 

 

Koje usluge pružamo?


Predškolski odgoj

redovni individualizirani program

prilagođeni program predškolskog odgoja

 

Odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi

redovni individualizirani program

redovni prilagođeni program

program za djecu sa većim teškoćama u razvoju

program za djecu s umjerenim ili težim teškoćama u razvoju

 

Odgoj i obrazovanje u srednjoj školi za zanimanja

keramičar

krojačica

kuhar

pomoćni kuhar

slastičar

pomoćni slastičar

grafičar pripreme

knjigoveža

pomoćni knjigoveža

pomoćni grafičar za unos teksta

 

Radne aktivnosti

Psihosocijalna rehabilitacija

 

audiorehabilitacija

usvajanje znakovnog jezika

logoterapija

psihološka podrška

odgoj i edukacijska rehabilitacija

 

 

Fizikalna terapija

Radna terapija


Pomoć pri uključivanju u programe predškolskih ili školskih ustanova (integracija)


Smještaj u Domu centra za korisnike školskih programa sa mjestom boravka

u drugim gradovima


Njega


Pratnja i nošenje


Patronaža kao stručna pomoć u obitelji 

Usluge se pružaju u obliku:


stalnog, tjednog ili privremenog smještaja

poludnevnog, cjelodnevnog ili povremenog boravka

 

 

 

Kako se usluge ostvaruju?

 

Prijem i otpust korisnika u Centar vrši se u skladu s odredbama Zakona o

socijalnoj skrbi.O prijemu i otpustu korisnika odlučuje Komisija za prijem i

otpust korisnika na osnovu rješenja nadležnih Centara za socijalnu skrb.

 

 

 

 

BROJEVI  TELEFONA:

Centrala:     541-660     fax: 541-661
Ravnatelj:    541-670
Tajnik:        541-662
Pedagog:    541-662
Psiholog:     541-664

Adresa Centra: Radnička 2

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
OIB: 22392556339
žiro račun: HPB 2390001-1100019128